Hoog-sensitiviteit :
van een last naar een kracht 
1.1 Wat is hoog-sensitiviteit?

Hoog-sensitiviteit of HSP (High Sensitive Person) lijkt een nieuw begrip. Nochtans sprak Carl Gustav Jung in het begin van de 20e eeuw al over ‘innate sensitiveness’ en in de jaren ’30 beschreef de Duitse psychotherapeut en theoloog Schweingruber ‘sensiblen Menschen” die sneller vermoeid waren, gevoeliger voor pijn, emotioneler.

15 à 20 procent van alle mensen zijn hoog-sensitief. Dat is dus heel wat! Je bent dus waarschijnlijk niet de enige in je familie of kennissenkring, al lijkt dat soms nog wel zo omdat nog steeds heel wat mensen niet wéten dat ze HSP zijn. HSP heb je niet, je bént het. Hoog-sensitiviteit is géén ziekte of aandoening. Het is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je maakt tot wie je bent. Iedereen kan hoog-sensitief zijn, vrouwen én mannen. Geslacht speelt geen enkele rol. Als je niet weet hoe je ermee moet omgaan kan het een last worden i.p.v. een kracht. Het kan ook de oorzaak zijn van bepaalde fysieke en/of psychische klachten.

 

 

Elke HSP' er is anders, zoals elke mens een individu is. Het is dus een beetje zoeken naar jouw eigen, persoonlijke aanpak om er mee te leren omgaan.

Hoog-sensitieve mensen zoeken overal diepgaande verbanden achter, ze kunnen niet ‘gewoon’ naar de dingen kijken. Ze willen het vaak kunnen 'begrijpen' en dat is vermoeiend, want niet achter alles in onze wereld zit een diepere betekenis. Sommige dingen zijn nu eenmaal triviaal of nietszeggend, maar voor HSP’ers is het moeilijk om dat zoeken naar een betekenis los te laten.”

De oorzaak van hoog-sensitiviteit vinden we in de thalamus, het schakelstation van onze hersenen, dat fungeert als een soort filter. Informatie die belangrijk is, wordt hier gesorteerd en geselecteerd en vervolgens doorgestuurd naar de juiste gebieden in de hersenschors.

1.1.1 Indrukken en prikkels

Iemand die hoog-sensitief is is gevoeliger voor prikkels van buitenaf zoals licht, geluid, geur,... Deze overprikkeling kost je extra energie en daardoor heb je de behoefte om je wat vaker terug te trekken.

Op elk moment van de dag doen we indrukken op en komen er prikkels op ons af. Van smaken, geuren, geluiden en bewegingen over kleuren die we zien en vormen en sferen die we aanvoelen, enz... We nemen al deze zaken via onze zintuigen op, vaak onbewust. Al deze prikkels komen van buitenaf naar ons toe, maar we vergeten dat we ook prikkels van binnenuit op ons bord krijgen. Onze eigen gevoelens en gedachten zijn ook prikkels waar we gedurende de dag mee te maken krijgen. En als je dan ook nog bepaalde nuances in de lichaamstaal of de stemming van anderen makkelijker opmerkt en opneemt dan zijn al die prikkels soms moeilijk te plaatsten of te verwerken.

Naast positieve eigenschappen (waar we het later nog over zullen hebben), heeft hoog-sensitief zijn dus ook minder leuke kantjes. De grote valkuil is overprikkeling, waar HSP’ers heel gevoelig voor zijn. Omdat personen met HSP meer prikkels binnenlaten, duurt het bij hen ook langer om deze prikkels te verwerken. Ze hebben daar meer tijd voor nodig. Hun ‘herstelbehoefte’ is langer. Ze hebben tijd nodig om zich af te zonderen en even op zichzelf te zijn. Als ze daar de kans niet toe krijgen, kunnen ze overstuur en geïrriteerd geraken, soms zelfs agressief worden.”

 

 

1.1.2 Je gevoelige kant

Hoog-sensitieven delen vaak dezelfde kwaliteiten. Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en denken meer na over de diepe zin van het leven. Ze doen hun werk gewetensvol én zijn doorgaans harde werkers. Ze hebben oog voor detail, zijn creatief en fantasierijk, voelen anderen goed aan … Allemaal karaktertrekken die je bezwaarlijk een probleem kunt noemen.”

En toch heeft hoog-sensitiviteit in onze maatschappij jammer genoeg nog steeds een 'negatief' kantje. HSP'ers worden nog te vaak als 'zwak' aanzien, als iemand die niet overweg kan met zijn gevoelens. Maar het probleem is dat we nooit hebben geleerd om die gevoelens te (h)erkennen, een plaats te geven of te verwerken. We leren dat ons verstand primeert op ons gevoel. Op school krijgen we vnl kennis vakken, geen gevoel vakken.

We leren daardoor onze gevoelens te negeren en niet te luisteren naar de signalen die ons lichaam en ons hart ons geeft. Op lange termijn kan dit leiden tot innerlijke conflicten, frustraties, laag zelfbeeld,...en dat kan dan weer leiden tot fysieke en/of psychische klachten.

Het is dus belangrijk zich zo snel mogelijk bewust te worden van het HSP-zijn, om op een evenwichtige manier te leren omgaan met de eigen behoeftes en noden.

In deze cursus geef ik je hiervoor de nodige info, praktische tips en dat duwtje in de rug dat we allemaal wel eens nodig hebben ;-)